Huy động 300 tỷ đồng TPCP tại kỳ hạn 20 năm

Thứ Tư, 04-11-2020, 16:16

Ngày 4-11, Sở GDCK Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7, 10, 15 và 20 năm. Kết quả, phiên đấu thầu huy động được 300 tỷ đồng tại kỳ hạn 20 năm với lãi suất giữ nguyên so với phiên trước.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,02%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28-10-2020). 

Trái phiếu kỳ hạn 7, 10, 15 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 260.642 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.