Hơn 879 tỷ đồng thắng thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Thứ Hai, 30-09-2019, 20:41
Một phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

NDĐT - Ngày 30-9, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 879,825 tỷ đồng tại kỳ hạn 15 năm.

Kết quả, phiên đấu thầu có 5 thành viên dự thầu, huy động thành công 879,825 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,70%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 23-9-2019).

Sau bốn phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh kể từ đầu năm 2019 tại HNX, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được tổng cộng 3.701,825 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh, tỷ lệ thành công đạt 75,8%.

X.B