Gần một nghìn doanh nghiệp thoái vốn thành công

Thứ Ba, 03-09-2019, 10:41

Tổng công ty kinh doanh và đầu tư vốn nhà nước (SCIC) cho biết, tới nay, tổng danh mục đầu tư do SCIC quản lý có 144 doanh nghiệp, với số vốn nhà nước theo giá trị sổ sách đạt hơn 28.947 tỷ đồng trên tổng số vốn điều lệ là 99.501 tỷ đồng.

Năm 2019, tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn nhà nước, SCIC đã bán vốn thành công gần một nghìn doanh nghiệp, trong đó bán hết vốn tại 896 doanh nghiệp, bán một phần vốn tại 84 doanh nghiệp); và bán quyền mua tại 19 doanh nghiệp với giá vốn là 11.128 tỷ đồng và thu về 47.178 tỷ đồng (gấp 4,2 lần giá vốn).

PV