Tháng 1, huy động hơn 24,4 nghìn tỷ đồng TPCP

Thứ Ba, 02-02-2016, 07:37

NDĐT- Ngày 2-2, Sở GDCK Hà Nội cho biết, trên thị trường sơ cấp tháng 1-2016, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 19 phiên đấu thầu, huy động được 24.426,4 tỷ đồng trái phiếu, giảm 61,3% so với tháng 12-2015.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 10.776,4 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 13.050 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 600 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn ba năm nằm trong khoảng 5,76-6,25%/năm, năm năm trong khoảng 6,58-7,24%/năm, 15 năm trong khoảng 7,65-8,05%/năm, 20 năm là 7,75%/năm, 30 năm là 8,00%/năm. So với tháng 12-2015, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn ba năm giảm khoảng 0,02%/năm; năm năm, 15 năm giữ nguyên.

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 1, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 324 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 33,9 nghìn tỷ đồng, giảm 22,5% về giá trị so với tháng 12-2015. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 120 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 11,9 nghìn tỷ đồng, giảm 55,6% về giá trị so với tháng 12-2015.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 2,8 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 1,4 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của NĐTNN đạt hơn 101 tỷ đồng, không có giá trị giao dịch mua repos.

Trên thị trường giao dịch tín phiếu Kho bạc thứ cấp tháng 1-2016, không có giao dịch TPKB nào được thực hiện.

XUÂN BÁCH