Lãi suất thấp, vẫn huy động được 4.479 tỷ đồng TPCP

Thứ Tư, 10-08-2016, 10:59

NDĐT - Ngày 10-8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng cho ba loại kỳ hạn: năm năm (2.000 tỷ đồng), bảy năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn năm năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 8.990 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,02-7,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu năm năm với lãi suất trúng thầu 6,08%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3-8-2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn năm năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có năm thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.700 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 600 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn bảy năm có tám thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.756 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,59-7,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu bảy năm với lãi suất trúng thầu 6,60%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27-7-2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn bảy năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có bốn thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.200 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có bốn thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 580 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,00-9,50%/năm. Kết quả, huy động được 579 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 8,00%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27-7-2016).

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 216.784,4756 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.

XUÂN VIỆT