Huy động 515 tỷ đồng TPCP, với lãi suất hạ

Thứ Năm, 18-06-2015, 11:47

NDĐT - Ngày 18-6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và đã huy động 515 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với hai loại kỳ hạn: năm năm (1.500 tỷ) và 15 năm (1.500 tỷ).

Trái phiếu kỳ hạn năm năm có 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.480 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,40-7,30%/năm. Kết quả, huy động được 275 tỷ đồng trái phiếu năm năm với lãi suất trúng thầu 6,40%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16-6-2015).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có sáu thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 755 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,59-8,55%/năm. Kết quả, huy động được 240 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,62%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11-6-2015).

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, KBNN đã huy động thành công 72.465,11 tỷ đồng TPCP.

XUÂN BÁCH