VSD thông báo nghỉ giao dịch dịp Quốc khánh 2-9

Thứ Ba, 27-08-2019, 17:12

NDĐT - Ngày 27-8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đến các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, nhà đầu tư lịch nghỉ giao dịch dịp Quốc khánh 2-9.

Cụ thể, căn cứ công văn số 3329/UBCK-PTTT ngày 25-5-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc như sau:

VSD sẽ nghỉ làm việc vào thứ hai, ngày 2-9.

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 29, 30-8 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 3 và 4-9; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 30-8 sẽ được thanh toán vào ngày 3-9.

VSD trân trọng thông báo để các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các thành viên thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.

H.T