VSD hủy nhiều mã chứng quyền trong tuần qua

Thứ Bảy, 04-01-2020, 08:53

NDĐT - Ngày 4-1, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã hủy nhiều mã chứng quyền và chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho các công ty cổ phần.

Hủy đăng ký chứng quyền Công ty CP Chứng khoán VNDirect

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của quý công ty như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect

Trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng , TP Hà Nội

Tên chứng quyền: Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2019.01

Mã chứng quyền: CMBB1906

Mã ISIN: VN0CMBB19066

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 10-1-2020

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 3.000.000 chứng quyền

Tổng giá trị chứng quyền hủy đăng ký: 6.300.000.000 đồng

Kể từ ngày 10-1-2020, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 46/2019/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 23/10/2019 và mã chứng quyền CMBB1906, mã ISIN VN0CMBB19066 sẽ hết hiệu lực.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của quý công ty như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Tên chứng quyền: Chứng quyền.REE.VND.M.CA.T.2019.01

Mã chứng quyền: CREE1904

Mã ISIN: VN0CREE19048

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 10-1-2020

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn chứng quyền

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 3.000.000 chứng quyền

Tổng giá trị chứng quyền hủy đăng ký: 10.200.000.000 đồng

Kể từ ngày 10-1-2020, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 48/2019/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 23-10-2019 và mã chứng quyền CREE1904, mã ISIN VN0CREE19048 sẽ hết hiệu lực.

Hủy đăng ký chứng quyền Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của quý công ty như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Maritime Bank Tower, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tên chứng quyền: Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.01

Mã chứng quyền: CSTB1901

Mã ISIN: VN0CSTB19016

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 10-1-2020

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 4.500.000 chứng quyền

Tổng giá trị chứng quyền hủy đăng ký: 4.425.000.000 đồng

Kể từ ngày 10-1-2020, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 27/2019/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 24-9-2019, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 5-12-2019 và mã chứng quyền CSTB1901, mã ISIN VN0CSTB19016 sẽ hết hiệu lực

Cấp mã CGC cho Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cần Giờ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 70/2019/GCNCP-VSD ngày 30-12-2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cần Giờ, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cần Giờ

Trụ sở chính: 383-385 Nguyễn Công Trứ, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3829 6352

Fax: 028 3829 6352

Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cần Giờ

Mã chứng khoán: CGC

Mã ISIN: VN000000CGC3

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 6.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 60.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 31-12-2019, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cần Giờ đăng ký giao dịch cổ phiếu CGC trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu CGC được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 62/2019/GCNCW-VSD ngày 27-12-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CFPT04MBS19CE

Mã chứng quyền: CFPT1908

Mã ISIN: VN0CFPT19088

Mã chứng khoán cơ sở: FPT

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần FPT

Loại chứng quyền: Chứng quyền mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 17-6-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 3: 1

Giá thực hiện: 54.000đồng

Giá phát hành: 3.150 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.400.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 7.560.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 30-12-2019,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CFPT1908 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Chuyển quyền sở hữu 400 nghìn cổ phiếu MWG

Căn cứ công văn số 7744/UBCK-PTTT ngày 26-12-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

JPMORGAN VIETNAM OPPORTUNITIES FUND

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

MWG

250.000

Tổng cộng

250.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 3-1-2020.

* Căn cứ công văn số 7500/UBCK-PTTT ngày 17-12-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã Chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Aberdeen Institutional Commingled Funds, LLC

Vietnam Growth Stock Income Mother Fund

MWG

150.000

Tổng cộng

150.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 2-1-2020.

Chuyển quyền sở hữu ba triệu cổ phiếu FPT

Căn cứ công văn số 7663/UBCK-PTTT ngày 24-12-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

Thanachart Securities Public Company Limited

VOF Investment Limited

3.000.000

Tổng

3.000.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 2-1-2020.

H.T