VSD cấp mới và chuyển quyền sở hữu nhiều mã chứng khoán

Thứ Bảy, 18-01-2020, 17:10
Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu được cấp mã chứng khoán PSH.

NDĐT - Ngày 18-1, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã cấp mới nhiều mã giao dịch chứng khoán và chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho các nhà đầu tư.

Cấp mã PSH cho Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 07/2020/GCNCP-VSD ngày 17-1-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

Trụ sở chính: Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 0292 6547 979 - 0292 6537 979 - 0292 6536 688

Fax: 0292 3842 373 - 0292 3842 372

Vốn điều lệ: 1.261.967.800.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

Mã chứng khoán: PSH

Mã ISIN: VN000000PSH9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 126.196.780 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.261.967.800.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20-1-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đăng ký niêm yết cổ phiếu PSH tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu PSH được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 06/2020/GCNTP-VSD ngày 16-1-2020 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 16-1-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 8-2020

Mã chứng khoán: TD2050035

Mã ISIN: VNTD20500359

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 16-1-2020,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 05/2020/GCNTP-VSD ngày 16-1-2020 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 16-1-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 5-2020

Mã chứng khoán: TD2027008

Mã ISIN: VNTD20270086

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 16-1-2020,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Cấp mã chứng quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 15/2020/GCNCW-VSD ngày 16-1-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên chứng quyền: Chứng quyền MBB-HSC-MET03

Mã chứng quyền: CMBB2001

Mã ISIN: VN0CMBB20015

Mã chứng khoán cơ sở: MBB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 thángNgày đáo hạn: 22-6-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2: 1

Giá thực hiện: 21.000 đồng

Giá phát hành : 1.600 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 5.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 8.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 17-1-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 14/2020/GCNCW-VSD ngày 16-1-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên chứng quyền: Chứng quyền FPT-HSC-MET02

Mã chứng quyền: CFPT2001

Mã ISIN: VN0CFPT20011

Mã chứng khoán cơ sở: FPT

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần FPT

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 thángNgày đáo hạn: 22-6-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 5: 1

Giá thực hiện: 56.000 đồng

Giá phát hành: 1.600 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 5.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 8.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 17-1-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CFPT2001 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VIC

Căn cứ công văn số 7597/UBCK-PTTT ngày 19-12-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VIC do góp thêm vốn vào doanh nghiệp, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VIC như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Trần Kim Quyên

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam

VIC

9.922.000

2

Nguyễn Khắc Đát

VIC

5.055.957

3

Hoàng Quốc Thủy

VIC

13.813.278

4

Lê Thanh Hiền

VIC

20.638.632

5

Nguyễn Mạnh Cường

VIC

6.175.256

Tổng cộng

55.605.123

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 17-1-2020.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB

Căn cứ công văn số 7683/UBCK-PTTT ngày 25-12-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MBB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Magna Umbrella
Fund Public Limited Company

Ntasian Emerging
Leaders Master Fund

MBB

1.330.570

2

Oaks Emerging Umbrella
Fund Public Limited Company

777.090

Tổng

2.107.660

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 16-1-2020.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG

Căn cứ công văn số 171/UBCK-PTTT ngày 8-1-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Aberdeen Institutional Commingled Funds, LLC

Finansia Syrus Securities Public Company Limited

MWG

200.000

Tổng cộng

200.000


Ngày hiệu lực chuyển quyền: 16-1-2020.

H.T