Vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 40% GDP

Thứ Bảy, 29-10-2016, 14:39

NDĐT - Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 29-10, Thứ trưởng Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, tính đến ngày 19-10, chỉ số VN-Index đạt 688,9 điểm, tăng 1,6% so với cuối tháng trước và tăng 19% so với cuối năm 2015.

Cụ thể, chỉ số HNXindex đóng cửa ở mức 85,5 điểm và tăng 0,6% so với cuối tháng trước và tăng 7% so với cuối năm 2015. Mức vốn hóa của thị trường đạt 1.687 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với cuối năm 2015, tương đương 40% GDP.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai đánh giá: “Đây là những kết quả hết sức tích cực trên thị trường chứng khoán”.

Về giá trị giao dịch, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng cho biết, quy mô giao dịch bình quân của phiên đã đạt 8.500 tỷ đồng, tăng 4% so với tháng trước, trong đó giao dịch TPCP là 5.400 tỷ đồng, tăng 14%. Giao dịch cổ phiếu chứng chỉ quỹ đạt 3.080 tỷ đồng/phiên.

Về các giải pháp thúc đẩy thị trường vốn tiếp tục phát triển và phát triển mạnh thời gian tới, Thứ trưởng Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý và giám sát thị trường; tăng cung hàng hóa cho thị trường và cải thiện chất lượng nguồn cung.

Các giải pháp cụ thể, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, sẽ nâng cao chuẩn mực về kế toán và báo cáo tài chính, công bố thông tin và quản trị thông tin theo thông lệ quốc tế, đa dạng phương thức chào bán chứng khoán, đổi mới phương thức định giá và gắn cổ phần hóa DNNN với niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, thì đây cũng là giải pháp đang được tích cực triển khai và thực hiện đề án Tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có đề án tái cơ cấu DNNN gắn bó mật thiết với giải pháp này để thúc đẩy cổ phần hóa DNNN và thông qua thị trường chứng khoán. Đồng thời, đa dạng hóa các sản phẩm chứng khoán, phát triển thị trường chứng khoán phái sinh.

Về chứng khoán phái sinh, Thứ trưởng Vũ Thị Mai thông tin, hiện các văn bản đã được ban hành và Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chuẩn bị tích cực về cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin để đưa thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động trong năm 2017.

Về các giải pháp cơ bản để phát triển thị trường vốn, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nêu rõ, sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển thị trường trái phiếu, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, cải thiện chất lượng đầu tư nhằm hướng tới cầu đầu tư bền vững. Đồng thời là giải pháp nâng cao năng lực trong hệ thống các tổ chức trung gian. Tái cấu trúc tổ chức thị trường, cụ thể là tổ chức lại hai Sở Giao dịch chứng khoán hiện nay, hoàn thiện mô hình tổ chức đồng thời căn cứ theo thông lệ quốc tế…

HÀ VY