VietinBank tăng cường tính minh bạch đến nhà đầu tư

Thứ Năm, 09-01-2020, 18:26
Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ phát biểu khai mạc Hội nghị

NDĐT - Ngày 9-1, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã cổ phiếu CTG) tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư và Chuyên gia phân tích.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 50 đại diện của các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ trong nước và nước ngoài và một số cơ quan báo chí uy tín. Hội nghị tập trung vào các nội dung chính, bao gồm: Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, hoạt động ngành ngân hàng và thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2019; kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của VietinBank; giải đáp câu hỏi của các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích về hoạt động kinh doanh của VietinBank và đánh giá về triển vọng phát triển của ngân hàng trong trung - dài hạn…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ nêu rõ: Đây là hội nghị được tổ chức thường kỳ, nhằm thể hiện những nỗ lực của VietinBank trong việc tăng cường hơn nữa tính minh bạch, góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, cởi mở về ngân hàng và cổ phiếu CTG. Đồng thời, là cơ hội để VietinBank chủ động cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ đến nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích, cũng như củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa VietinBank với cộng đồng nhà đầu tư.

VietinBank là một ngân hàng thương mại lớn, trụ cột của đất nước với tổng tài sản trên 1,2 triệu tỷ đồng, vốn điều lệ đến 31-12-2019 đạt 37.234 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2015 - 2019, VietinBank duy trì tốc độ tăng trưởng tổng tài sản bình quân ở mức 12,1%/năm; tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 12,6%/năm, lợi nhuận tăng bình quân gần 13%/năm, ROE tăng từ mức 10,5% năm 2015 lên mức khoảng 13% năm 2019.

Năm 2019, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện. Kết quả này tiếp tục khẳng định sự chỉ đạo, điều hành đúng đắn, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả của NHNN. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên VietinBank đã bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, quyết tâm, đồng lòng triển khai nhiều biện pháp hiệu quả, đem lại kết quả kinh doanh ấn tượng cho VietinBank.

VietinBank đã quyết liệt triển khai Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 được NHNN phê duyệt và đã đạt được kết quả hết sức to lớn. Định hướng của Ban Lãnh đạo là chuyển đổi mạnh mẽ hoạt động kinh doanh từ dựa vào tăng trưởng quy mô tín dụng là chủ yếu sang đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hiệu quả, trên cơ sở nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ; cơ cấu khách hàng đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng của phân khúc có hiệu quả sinh lời cao như bán lẻ và SMEs. “Năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank vượt các mục tiêu đề ra. Mặc dù vốn điều lệ chưa được tăng như kế hoạch, nhưng VietinBank chủ động điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng chính đáng của nền kinh tế, đồng thời tập trung vào cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động (so với năm 2018, tốc độ tăng về hiệu quả cao gấp 5 lần tốc độ tăng về quy mô kinh doanh)” – Chủ tịch VietinBank Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về một số điểm nhấn trong kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ngân hàng, Phó tổng Giám đốc VietinBank Nguyễn Thị Hồng Vân cũng cho biết: Năm 2019, tăng trưởng tín dụng 7,2% so với cuối năm 2018; các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động đạt ở mức cao, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 43% so với năm 2018, tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1,2%, giảm đáng kể so với cuối năm 2018 (1,59%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt hơn 120%, tăng mạnh so với tỷ lệ 93% của năm 2018. Lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 26% so với kế hoạch, tăng 83% so với năm 2018.

Là một trong những ngân hàng hàng đầu của đất nước, VietinBank luôn xác định mục tiêu hướng tới khách hàng, hoạt động an toàn, hiệu quả và nâng cao năng lực tài chính. Bên cạnh việc đề nghị Nhà nước (cổ đông chiếm cổ phần chi phối) cho phép tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế hằng năm, VietinBank còn chủ động thực hiện các biện pháp khác để tăng vốn cấp 2 thông qua việc phát hành trái phiếu thứ cấp ra công chúng và các nhà đầu tư trên thị trường.

Trong môi trường cạnh tranh và hội nhập, VietinBank luôn ý thức được cần phải đổi mới để trở thành một ngân hàng có năng lực tài chính vững mạnh, đáp ứng được các chuẩn mực tài chính của Việt Nam và hướng đến các chuẩn mực tài chính quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập tích cực với các ngân hàng khu vực và thế giới. Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VietinBank giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018 - 2020, chuẩn bị và tạo đà cho việc triển khai Chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 của VietinBank. Trong bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen, VietinBank sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nắm bắt cơ hội thị trường, hiện thực hóa các mục tiêu trong chiến lược phát triển của ngân hàng, tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng trụ cột, chủ lực của hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam, hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới.

Trong thành công chung của hoạt động kinh doanh, có đóng góp không nhỏ của hoạt động quan hệ nhà đầu tư. Là một doanh nghiệp niêm yết, VietinBank luôn coi trọng tính minh bạch trong việc công bố thông tin. Ngoài việc công bố thông tin theo các quy định của cơ quan quản lý, VietinBank còn không ngừng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các kênh cung cấp thông tin nhằm tạo điều kiện cho cổ đông và nhà đầu tư kịp thời tiếp cận thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

VietinBank bảo đảm quyền lợi của các cổ đông thông qua việc cổ đông có quyền trực tiếp chất vấn và đề xuất kiến nghị đối với Ban Lãnh đạo VietinBank trước khi biểu quyết các vấn đề quan trọng tại Đại hội đồng cổ đông. Sau Đại hội, VietinBank hoàn thiện các văn bản được thông qua tại Đại hội và đăng tải trên website Quan hệ Nhà đầu tư VietinBank để bảo đảm minh bạch thông tin đến tất cả cổ đông và cộng đồng nhà đầu tư. Bên cạnh đó, trong suốt năm tài chính, bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư VietinBank đã tích cực hỗ trợ và giải đáp các câu hỏi cũng như yêu cầu cung cấp thông tin của nhà đầu tư thông qua các kênh như email, điện thoại. VietinBank cũng là ngân hàng đi đầu, chủ động công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

“Để hướng tới thông lệ và chuẩn mực quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động quan hệ nhà đầu tư, đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư, trong thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện tốt các công việc có tính chất thường xuyên, VietinBank sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quan hệ nhà đầu tư. Các thông tin từ Hội nghị này sẽ giúp Ban Lãnh đạo VietinBank nắm bắt xu hướng và phản hồi của thị trường về tình hình hoạt động kinh doanh của VietinBank và cổ phiếu CTG. Qua đó, góp phần hỗ trợ Ban Lãnh đạo VietinBank trong việc định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới. Đồng thời, thông qua hoạt động này, các nhà đầu tư có cơ hội tiếp cận thông tin đầy đủ về hoạt động và chiến lược phát triển của VietinBank, từ đó tạo ra nhiều cơ hội mới cho các nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả hợp tác, đầu tư của các nhà đầu tư với VietinBank” - đại diện Ban Lãnh đạo VietinBank cho biết.

Bà Phạm Liên Hà - Đại diện Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của VietinBank trong những năm gần đây đã có nhiều đổi mới, cải thiện đáng kể khi thường xuyên cập nhật tới các nhà đầu tư báo cáo định kỳ hằng quý bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Bên cạnh đó, HSC cũng đánh giá cao nỗ lực của VietinBank trong việc giải đáp các câu hỏi, cung cấp thông tin tới nhà đầu tư. Chúng tôi mong rằng, VietinBank sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa hoạt động tiếp xúc nhà đầu tư, tổ chức định kỳ hằng quý, hoặc hai lần mỗi năm hội nghị Nhà đầu tư và chuyên gia phân tích để thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của VietinBank.

Chúng tôi cho rằng VietinBank là doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR hiệu quả và chất lượng trên TTCK Việt Nam. Bộ phân IR thực sự đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng đầu tư/phân tích trong và ngoài nước thông qua việc thường xuyên chủ động trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư. Các báo cáo hằng quý, báo cáo thường niên và công bố thông tin của ngân hàng luôn kịp thời, minh bạch và cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu tài chính và hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng VietinBank cũng là một trong số ít doanh nghiệp có cổng thông tin trên website dành riêng cho Nhà đầu tư với giao diện rõ ràng, thông tin cập nhật và đầy đủ, phục vụ mục đích tra cứu dữ liệu.

Bà Trần Khánh Hiền - Đại diện VNDIRECT

HỒNG ANH