UPCoM: Danh sách hạn chế giao dịch của HNX còn 92 mã

Thứ Hai, 12-11-2018, 16:24
(Ảnh minh họa: HNX).

NDĐT - Kể từ ngày 12-11, công ty cổ phần Beton 6 (mã: BT6 sàn UPCoM) chính thức được đưa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch do công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét, theo thông báo số 1348/TB-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, kể từ ngày 12-11-2018 danh sách bị hạn chế giao dịch trên sàn UPCoM của HNX rút xuống 92 mã. Cụ thể, các mã bị hạn chế giao dịch: CC4, PXA, SDH, TCK, MVN, PIV, B82, VNA, ILC, VNY, FCS, SDX, TSD, VTG, AMP, TV1, L44, KHL, EFI, ONW, SD3, TEC, TH1, VVN, S12, X18, SDY, DP2, VNH, RHN, VES, YRC, VCT, PVY, TCJ, PX1, PTE, PHH, DSG, JOS, CPI, MCI, PPG, TNM, CGP, PVR, VC5, V15, SD8, PID, BHV, I10, SHG, CNT, TBT, PXC, GTC, ATA, X77, VLF, SP2, DCT, FDG, S96, CAD, SD1, STL, GTT, SSF, SDB, AVF, BHC, CTN, DDM, GGG, HFX, HLA, ISG, LCC, LM3, NOS, NTB, PSG, PVA, PXM, S27, SCO, SSG, V11, VSG, VST và VTI.

Danh sách mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng và danh sách mã bị đình chỉ giao dịch trên sàn UPCoM vẫn giữ nguyên so với danh sách ngày 26-10-2018. Cụ thể, có tám mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng gồm: CID, DBH, HIS, LQN, SJM, VNA, VPC và WTC; 10 mã bị đình chỉ giao dịch gồm: KSA, VKP, BAM, KSS, MTM, KTB, PTK, VSP, FBA và BGM.

* HNX cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM

KHÁNH GIANG