Thị trường chứng khoán phái sinh có thêm thành viên mới

Thứ Ba, 13-11-2018, 10:28

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội vừa có công văn chấp thuận tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh đối với Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), MAS. Theo đó, MAS đã trở thành thành viên giao dịch phái sinh thứ 12 của Sở GDCK Hà Nội.

MAS có vốn điều lệ 4.300 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại TP Hồ Chí Minh. MAS thành lập năm 2007, ban đầu hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

Tháng 12-2015, công ty được UBCKNN chấp thuận chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH MTV và là một trong những công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. MAS được phép thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

12 Công ty chứng khoán thành viên thị trường chứng khoán phái sinh:

1. CTCP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

2. CTCP chứng khoán Sài Gòn

3. CTCK chứng khoán MB

4. Công ty TNHH Chứng khoán ACB

5. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

6. CTCP chứng khoán TP Hồ Chí Minh

7. CTCP chứng khoán VNDirect

8. CTCP chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

9. CTCP Chứng khoán Rồng Việt

10. CTCK chứng khoán KIS Việt Nam

11. CTCP chứng khoán Bản Việt

12. Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

Các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại muốn trở thành thành viên thị trường chứng khoán phái sinh, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và tình hình tài chính, cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến Sở GDCK và bảo đảm yêu cầu kết nối với hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Sở GDCK.

Ngoài ra, các CTCK, NHTM cần có phần mềm phục vụ giao dịch, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký. Các CTCK phải có trang thông tin điện tử bảo đảm thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán phái sinh và thông tin công bố của CTCK.

HÀ THÀNH