Thêm 325 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

Thứ Bảy, 11-01-2020, 14:56

NDĐT - Ngày 11-1, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 12-2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 325 nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, trong tháng 12-2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 325 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 32 tổ chức và 293 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã thay đổi thông tin cho 41 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 12 tổ chức và 29 cá nhân. Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho hai nhà đầu tư nước ngoài.

Như vậy, trong quý 4-2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 995 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 118 tổ chức và 877 cá nhân. Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho tám nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có sáu tổ chức và hai cá nhân.

Tính đến ngày 31-12-2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 4.123 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 492 tổ chức và 3.631 cá nhân và hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 42 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 28 tổ chức và 14 cá nhân.

Hiện số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 33.085 mã, trong đó có 4.553 tổ chức và 28.532 cá nhân.

Ngoài ra, trong quý 4-2019, không phát sinh trường hợp sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán để hỗ trợ thành viên mất khả năng thanh toán.

HÀ THÀNH