Thêm 206 nhà đầu tư nước ngoài được giao dịch chứng khoán

Thứ Sáu, 04-01-2019, 18:21

NDĐT - Ngày 4-1, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, trong tháng 12-2018 đã có 206 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, trong tháng 12-2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 206 nhà đầu tư nước ngoài (29 tổ chức và 177 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 39 nhà đầu tư nước ngoài (12 tổ chức và 27 cá nhân).

Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho bảy nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 29.004 mã (4.089 tổ chức và 24.915 cá nhân).

H.T