Thay đổi thông tin thành viên lưu ký KIS

Thứ Hai, 02-07-2018, 17:32

NDĐT – Ngày 2-7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

Cụ thể: Ngày 29-6, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 60/GCNTVLK-5 cho Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

2. Tên viết tắt: KIS

3. Số hiệu thành viên: 057

4. Trụ sở chính: Tầng 3, Maritime Bank Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Park Won Sang – Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 1.112.766.000.000 (Một nghìn một trăm mười hai tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu đồng)

7. Điện thoại: 028.39148585 Fax: 028.38216898

8. Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/UBCK-GPHĐKD ngày 5-7-2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 29-6-2018. Thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ: 1.897.011.000.000 đồng (Một nghìn tám trăm chín mươi bảy tỷ không trăm mười một triệu đồng)

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 42/GPĐC-UBCK ngày 11-6-2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) được thành lập vào 12-2010 bởi Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc (Korea Investment & Securities Co., Ltd, Hàn Quốc) đầu tư cùng Tập đoàn dệt may Việt Nam và các cổ đông khác.

HÀ THÀNH