Thay đổi thông tin thành viên lưu ký HDBS

Thứ Ba, 20-08-2019, 17:23

NDĐT - Ngày 20-8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đơn vị đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho HDBS (Công ty cổ phần Chứng khoán HDB).

Cụ thể, ngày 19-8-2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số: 51/GCNTVLK- 3 cho Công ty cổ phần Chứng khoán HDB như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán HDB

2. Tên viết tắt: HDBS

3. Số hiệu thành viên: 046

4. Trụ sở chính: Lầu 8 và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 , TP Hồ Chí Minh.

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 155.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ đồng)

7. Điện thoại: 62836888 Fax: 62838666

8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐLK ngày 28-12-2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 19-8-2018, thông tin chi tiết :

1. Người đại diện theo pháp luật: Ông Tống Minh Tuấn - Tổng Giám đốc

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 45/GPĐC-UBCK ngày 7-8-2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

HDBS được thành lập từ năm 2006, Công ty đã đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán HDB theo Giấy phép điều chỉnh số 62/GPĐC - UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10-8-2018.

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty: Môi giới chứng khoán. Tự doanh chứng khoán. Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán. Lưu ký chứng khoán.

H.T