Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho hai công ty chứng khoán

Thứ Năm, 25-10-2018, 14:09

NDĐT – Ngày 25-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho hai Công ty cổ phần: Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) và Chứng khoán Bảo Minh (BMSC).

Cụ thể: Ngày 24-10-2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số: 04/GCNTVLK-2 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam

2. Tên viết tắt: YSVN

3. Số hiệu thành viên: 003

4. Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

5. Người đại diện theo pháp luật: ông Lê Minh Tâm – Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng)

7. Điện thoại: 0650.3832614 Fax: 0650.3832616

8. Giấy phép thành lập và hoạt động số 04/GPHĐLK ngày 12-7-2000 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 24-10-2018. Thông tin chi tiết:

1. Vốn Điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)

2. Điện thoại: 028.36226868 Fax: 028.39152728

3. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 77/GPĐC-UBCK ngày 19-9-2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Công ty Chứng khoán Yuanta được thành lập vào năm 1961 tại Đài Loan (Trung Quốc). Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là kinh doanh chứng khoán: Môi giới. Tự doanh. Lưu ký chứng khoán. Bảo lãnh phát hành. Tư vấn đầu tư chứng khoán. Quản lý danh mục đầu tư.

* Ngày 24-10-2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số: 92/GCNTVLK-6 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

2. Mã đăng ký thành viên: 086

3. Tên viết tắt: BMSC

4. Trụ sở chính: Lầu 3, tòa nhà Pax Sky, số 34A Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Văn Thắng – Tổng giám đốc

6. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)

7. Điện thoại: 04.39334966 Fax: 04.39334968

8. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 90/UBCK-GP ngày 21-4-2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký bổ sung thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 24/10/2018. Thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Hải Tâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty Chứng khoán số 87/GPĐC-UBCK ngày 18-10-2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

H.T