Tháng 8, 324 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch

Thứ Ba, 10-09-2019, 17:06

NDĐT - Ngày 10-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 8, đã có thêm 324 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Theo đó, trong tháng 8, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 324 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 23 tổ chức và 301 cá nhân.

Như vậy, so với tháng 7, số lượng mã số được cấp cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 ít hơn 140 mã (tháng 7 VSD đã cấp mã số giao dịch cho 58 tổ chức và 406 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã hủy mã số giao dịch chứng khoán cho năm nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm một tổ chức và bốn cá nhân.

Như vậy, lũy kế từ đầu năm đến nay, đã có 31.811 mã số giao dịch được VSD cấp cho nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 4.393 tổ chức và 27.418 cá nhân.

HÀ THÀNH