Lịch chốt trả cổ tức tuần từ ngày 25-2 đến 1-3

Thứ Hai, 25-02-2019, 07:36
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 25-2 đến 1-3.

* Ngày 26-3, CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà (HNX: SHE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 25-2 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 26-2.

* Ngày 5-4, CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-2 và ngày ĐKCC là 27-2.

* Ngày 19-3, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-2 và ngày ĐKCC là 27-2.

* Ngày 19-4, CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (HOSE: CCI) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-2 và ngày ĐKCC là 28-2.

* Ngày 12-3, CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8 (HNX: CX8) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 350 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-2 và ngày ĐKCC là 28-2.

* Ngày 19-4, CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh (UPCoM: DTV) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-2 và ngày ĐKCC là 28-2.

* Ngày 15-3, CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-2 và ngày ĐKCC là 28-2.

* Ngày 20-3, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-2 và ngày ĐKCC là 28-2.

* Ngày 13-3, CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (UPCoM: TVG) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-2 và ngày ĐKCC là 1-3.

* Ngày 25-3, CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HNX: EID) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-2 và ngày ĐKCC là 1-3.

* Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:18,8, giá 13.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng một quyền, 100 quyền được mua 18,8 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 28-2 và ngày ĐKCC là 1-3.

* CTCP Bất động sản Netland (HNX: NRC) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:75, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng một quyền, 100 quyền được mua 75 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 1-3 và ngày ĐKCC là 4-3.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ ngày 18 đến 22-2

LÊ MINH