Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 4 đến 8-11

Chủ Nhật, 03-11-2019, 11:57
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 28-10 đến 1-11, cụ thể:

* Ngày 29-11, CTCP Dệt lưới Sài Gòn (HNX: SFN) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 8-11 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 11-11.

* Ngày 12-12, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BID) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-11 và ngày ĐKCC là 8-11.

* Ngày 12-12, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BID) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-11 và ngày ĐKCC là 8-11.

* Ngày 20-11, CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 5.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-11 và ngày ĐKCC là 8-11.

* Ngày 2-12, CTCP Môi trường Đô thị Phú Yên (UPCoM: MPY) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-11 và ngày ĐKCC là 8-11.

* Ngày 29-11, CTCP Giống cây trồng Miền Nam (HOSE: SSC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-11 và ngày ĐKCC là 7-11.

* Ngày 15-11, CTCP Gemadept (HOSE: GMD) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-11 và ngày ĐKCC là 6-11.

* Ngày 22-11, CTCP Pin Hà Nội (HNX: PHN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-11 và ngày ĐKCC là 6-11.

* Ngày 20-11, CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam (UPCoM: VLG) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-11 và ngày ĐKCC là 6-11.

* Ngày 26-11, CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội (UPCoM: HHN) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 225 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-11 và ngày ĐKCC là 6-11.

* Ngày 25-11, CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-11 và ngày ĐKCC là 6-11.

* Ngày 14-11, CTCP Cảng Thị Nại (UPCoM: TNP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-11 và ngày ĐKCC là 5-11.

* CTCP Chiếu xạ An Phú (HOSE: APC) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 25.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 4-11 và ngày ĐKCC là 5-11.

* Ngày 22-11, CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (HOSE: LBM) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-11 và ngày ĐKCC là 5-11.

* Ngày 14-11, CTCP Thực phẩm Nông Sản xuất khẩu Sài Gòn (UPCoM: AGX) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-11 và ngày ĐKCC là 5-11.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 28-10 đến 1-11

THIÊN HƯƠNG