Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 29-10 đến 2-11-2018

Thứ Hai, 29-10-2018, 20:06
(Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM tuần từ 29-10-2018 đến 2-11-2018

* CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (mã DNC sàn HNX) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:11 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 11 cổ phiếu), trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:19, cho cổ đông hiện hữu, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 29-10-2018 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 30-10-2018.

* CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã SMA sàn HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-10-2018 và ngày ĐKCC là 30-10-2018.

* CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã TDC sàn HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-10-2018 và ngày ĐKCC là 30-10-2018.

* CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội (mã TJS sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, 1.153 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-10-2018 và ngày ĐKCC là 30-10-2018.

* CTCP Thủy điện Đăk Đoa (mã HPD sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, 1.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-10-2018 và ngày ĐKCC là 30-10-2018.

* CTCP Vang Thăng Long (mã VTL sàn HNX) thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:20, ngày GDKHQ là 29-10-2018 và ngày ĐKCC là 30-10-2018.

* CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã TIG sàn HNX) trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:7, ngày GDKHQ là 30-10-2018 và ngày ĐKCC là 31-10-2018.

* Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (mã PVS sàn HNX) trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:7, trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền mặt, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-10-2018 và ngày ĐKCC là 31-10-2018.

* CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX sàn HNX) trả cổ tức đợt một năm 2018 bằng tiền mặt, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-10-2018 và ngày ĐKCC là 01-11-2018.

* CTCP Vincom Retail (mã VRE sàn HOSE) thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1000:225, ngày GDKHQ là 31-10-2018 và ngày ĐKCC là 01-11-2018.

* CTCP Dược phẩm Hà Tây (mã DHT sàn HNX) trả cổ tức đợt hai năm 2018 bằng tiền mặt, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-10-2018 và ngày ĐKCC là 01-11-2018.

* CTCP Create Capital Việt Nam (mã CRC sàn HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-10-2018 và ngày ĐKCC là 01-11-2018.

* CTCP Vinalines Logistics (mã VLG sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 01-11-2018 và ngày ĐKCC là 02-11-2018.

* CTCP Kinh doanh Khí miền Nam (mã PGS sàn HNX) trả cổ tức đợt một năm 2018 bằng tiền mặt, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 01-11-2018 và ngày ĐKCC là 02-11-2018.

* CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (mã KHA sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 01-11-2018 và ngày ĐKCC là 02-11-2018.

* CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX sàn HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15, ngày GDKHQ là 01-11-2018 và ngày ĐKCC là 02-11-2018.

* CTCP Gạch Khang Minh (mã GMK sàn HNX) trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:5, ngày GDKHQ là 02-11-2018 và ngày ĐKCC là 05-11-2018.

* CTCP Tasco (mã HUT sàn HNX) trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:7, trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 02-11-2018 và ngày ĐKCC là 05-11-2018.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 22 đến 28-10

KHÁNH GIANG