HOSE nâng tổng hạn mức chào bán Chứng quyền có bảo đảm của VRE

Thứ Sáu, 23-11-2018, 17:50

NDĐT - Ngày 23-11, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã nâng tổng hạn mức chào bán chào bán Chứng quyền có bảo đảm trong quý 4 -2018 (Covered Warrant - CW) của Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã: VRE) từ 78,2 tỷ lên gần 95,8 tỷ.

Như vậy, sau điều chỉnh này danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của Chứng quyền có bảo đảm và hạn mức còn được phép chào bán trong quý 4 - 2018 được áp dụng từ 23-11-2018 như sau:

THIÊN HƯƠNG