Hai công ty cổ phần được cấp mã giao dịch chứng khoán

Thứ Tư, 21-11-2018, 19:33

NDĐT - Ngày 21-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã giao dịch cho hai Công ty cổ phần: quốc tế Phương Anh và Vinaconex Sài Gòn.

Mã mới PAS

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 105/2018/GCNCP-VSD ngày 21-11-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

Trụ sở chính: Thôn Tứ Mỹ, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Vốn điều lệ: 255.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

Mã chứng khoán: PAS

Mã ISIN: VN000000PAS4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 25.500.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 255.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22-11-2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh đăng ký niêm yết cổ phiếu PAS tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu PAS được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Mã mới SGV

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 104/2018/GCNCP-VSD ngày 20-11-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn

Trụ sở chính: 47 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 61.014.930.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn

Mã chứng khoán: SGV

Mã ISIN: VN000000SGV9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 6.101.493 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 61.014.930.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 21-11-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn đăng ký giao dịch cổ phiếu SGV tại thị trường UpCOM trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu SGV được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

H.T