Hai công ty cổ phần được cấp mã chứng khoán

Thứ Hai, 24-09-2018, 10:04

NDĐT - Ngày 24-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã cấp mã chứng khoán cho hai Công ty cổ phần: Tổng công ty IDICO và Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội.

Mã mới IDC

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 80/2018/GCNCP-VSD ngày 19-9-2018 cho Tổng công ty IDICO - CTCP như sau:

- Tổ chức đăng ký: Tổng Công ty IDICO – CTCP

(Tên đăng ký trước đây: Tổng công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – CTCP)

- Tên tiếng Anh: IDICO CORPORATION - JSC

- Trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 38438883 Fax: 028 39312705

- Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty IDICO – CTCP

(Tên chứng khoán trước đây: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – CTCP)

- Mã chứng khoán: IDC

- Mã ISIN: VN000000IDC7

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 300.000.000 cổ phiếu (Ba trăm triệu cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 55.305.500 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 244.694.500 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 3.000.000.000.000 đồng (Ba nghìn tỷ đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 553.055.000.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 2.446.945.000.000 đồng

- Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu IDC phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 21-9-2018.

Mã mới HHD

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 79/2018/GCNCP-VSD ngày 18-9-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội

Trụ sở chính:Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Vốn điều lệ: 50.207.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội

Mã chứng khoán: HHD

Mã ISIN: VN000000HHD8

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.020.750 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 50.207.500.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 19-9-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội đăng ký giao dịch cổ phiếu HHD tại thị trường UPCOM trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HHD được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

H.T