Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB

Thứ Năm, 26-05-2016, 07:19

NDĐT - Ngày 25-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB, loại chứng khoán chờ giao dịch, tự do chuyển nhượng từ Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long sang nhà đầu tư Đoàn Duy Long.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 2684/UBCK-PTTT ngày 19-5-2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu MBB và hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB của nhà đầu tư, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 5.000 cổ phiếu MBB, loại chứng khoán chờ giao dịch, tự do chuyển nhượng từ Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long sang nhà đầu tư Đoàn Duy Long.

Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu: 25-5-2016.

H.T