Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM

Thứ Ba, 28-08-2018, 15:27

NDĐT – Ngày 28-8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM (Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn) cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 5729/UBCK-PTTT ngày 9-9-2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu GSM và hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM.

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

Tổng Công ty Sông Đà

Tạ Đăng Triệu

3,400

2

Đặng Xuân Thư

6,500

3

Lê Công Bằng

2,000

Tổng cộng

11,900

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 27-8-2018.

Tiền thân của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn là Dự án xây dựng nhà máy thủy điện Hương Sơn I, chính thức đi vào vận hành phát điện thương mại vào tháng 1-2011.

Ngành nghề kinh doanh của công ty: Sản xuất truyền tải và phân phối điện; xây dựng nhà các loại; tư vấn thiết kế dự án...

H.T