Chuyển quyền sở hữu 6,5 triệu cổ phiếu SRF

Thứ Bảy, 22-06-2019, 11:50

NDĐT - Ngày 22-6, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu 6,5 triệu cổ phiếu SRF (Công ty cổ phần Kỹ nghệ Lạnh) cho các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 3868/UBCK-PTTT ngày 20/06/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán SRF, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu SRF.

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Nguyễn Thanh Sơn

Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Sanyo Việt Nam

SRF

6.500.000

Tổng cộng

6.500.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 21-6-2019.

Công ty cổ phần Kỹ nghệ Lạnh tiền thân là Xưởng cơ khí Phú Lâm, được thành lập ngày 1-4-1993. Từ tháng 11-1996, Bộ Thủy sản ra quyết định sáp nhập Xí nghiệp Cơ điện lạnh Đà Nẵng (SEAREE) thuộc Công ty Thủy sản Miền trung (Seaprodex Danang) vào Công ty Kỹ nghệ Lạnh trực thuộc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam. Năm 1999, Công ty Kỹ nghệ Lạnh được cổ phần hóa.

HÀ THÀNH