Chuyển quyền hơn bảy triệu cổ phiếu MBB

Thứ Tư, 24-04-2019, 10:54

NDĐT - Ngày 24-4, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu hơn bảy triệu cổ phiếu MBB (Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội) cho các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 2330/UBCK-PTTT ngày 11-4-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MBB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Jpmorgan VietNam
Opportunities Fund

Norges Bank

MBB

2.488.000

2

Samsung Vietnam Securities
Master Investment Trust (Equity)

512.000

3

Hanoi Investments Holdings Limited

2.700.000

4

Vietnam Co – Investment Fund

300.000

5

Magna Umbrella Fund Public
Limited Company

802.950

6

Oaks Emerging Umbrella Fund
Public Limited Company

262.240

Tổng cộng

7.065.190

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 22-4-2019.

Trải qua gần 23 năm hình thành và phát triển, MB đã khẳng định vị trí vững chắc trong nhóm năm ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam với vốn điều lệ đạt 17.127 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 256 nghìn tỷ đồng và hơn 10.600 nhân sự đang làm việc trong 265 điểm giao dịch được phủ rộng trên toàn quốc, một trụ sở chính tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Lào, Campuchia, một văn phòng đại diện tại Nga và bảy công ty thành viên.

MB đang phát triển theo mô hình tập đoàn tài chính với các công ty thành viên hoạt động hiệu quả gồm: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC), Công ty CP Chứng khoán MB (MBS), Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital), Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản MB (MB AMC), Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) và Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (MCredit)...

HÀ THÀNH