Chuyển quyền gần 2,5 triệu cổ phiếu FCN

Thứ Năm, 20-06-2019, 11:01

NDĐT - Ngày 20-6, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đơn vị này đã chuyển quyền sở hữu gần 2,5 triệu cổ phiếu FCN (Công ty cổ phần FECON) cho các nhà đầu tư.

Cụ thể, căn cứ công văn số 3430/UBCK-PTTT ngày 4-6-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FCN, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FCN như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu FCN chuyển quyền sở hữu

1

Ông Nguyễn Ngọc Thủy Anh

Công ty cổ phần Raito Kogyo

2.417.620

Tổng

2.417.620

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 18-6-2019.

FECON thành lập ngày 18-6-2004 từ một nhóm kỹ sư và chuyên gia đầu ngành về xử lý và thi công nền móng công trình, với tổng số vốn 2,5 tỷ đồng.

Năm 2012, công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh với mã giao dịch FCN. Ngày 6-5-2016, FECON chính thức đổi tên từ “Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON” thành “Công ty cổ phần FECON” (FECON Corporation).

H.T