Cập nhật bộ chỉ số VNX-Index

Thứ Tư, 13-02-2019, 10:01
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo cập nhật khối lượng lưu hành tính chỉ số của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số VNX-Index để chính thức áp dụng từ ngày 11-2-2019 đến 3-5-2019, cụ thể:

Stt


chứng
khoán

Sở giao dịch

Tên Công ty

Khối lượng lưu hành tính chỉ số

1

CII

HOSE

CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh

247.713.403

2

DHA

HOSE

CTCP Hóa An

14.726.073

3

GDT

HOSE

CTCP Chế Biến Gỗ Đức Thành

17.053.958

4

INN

HNX

CTCP Bao bì và In Nông nghiệp

18.000.000

5

LDG

HOSE

CTCP Đầu Tư LDG

190.551.914

6

MWG

HOSE

CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động

443.126.893

7

PAN

HOSE

CTCP Tập Đoàn PAN

169.999.537

8

SAM

HOSE

CTCP SAM HOLDINGS

249.036.263

9

SSI

HOSE

CTCP Chứng khoán Sài Gòn

509.170.292

10

STG

HOSE

CTCP Kho Vận Miền Nam

98.253.357

11

STK

HOSE

CTCP Sợi Thế Kỷ

70.127.224

12

TVS

HOSE

CTCP Chứng khoán Thiên Việt

63.502.375

13

VCB

HOSE

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

3.708.877.448

M.K