Cấp mới hai mã giao dịch chứng khoán

Thứ Sáu, 02-11-2018, 17:38
Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC được cấp mã chứng khoán HVH.

NDĐT – Ngày 2-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã cấp mã giao dịch chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC và Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính.

Mã mới HVH

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 93/2018/GCNCP-VSD ngày 02-11-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Trụ sở chính: Tầng 8, tòa tháp C – Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Mã chứng khoán: HVH

Mã ISIN: VN000000HVH0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 20.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 200.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 5-11-2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC đăng ký niêm yết cổ phiếu HVH tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu HVH được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Mã trái phiếu TD1823089

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 53/2018/GCNTP-VSD ngày 01-11-2018 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 1-11-2018.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 163/2018

Mã chứng khoán: TD1823089

Mã ISIN: VNTD18230894

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.750.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 275.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 2-11-2018,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý; quản lý ngân quỹ; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, được mở tài khoản tại ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại TP Hà Nội.

HÀ THÀNH