Cấp mới bảy mã trái phiếu, cổ phiếu

Thứ Ba, 01-11-2016, 11:20
Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

NDĐT – Ngày 1-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và bảy mã trái phiếu, cổ phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các công ty cổ phần: Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, Công nghệ Sao Bắc Đẩu và City Auto.

mới DOC

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 134/2016/GCNCP-VSD ngày 31-10-2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Mã chứng khoán: DOC

Mã ISIN: VN000000DOC5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 10.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 100.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1-11-2016, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai tiền thân là Công ty TNHH MTV Vật tư nông nghiệp Đồng Nai 100% vốn sở hữu Nhà nước.

Ngành nghề kinh doanh của công ty: Mua bán, xuất nhập khẩu: phân bón, nông sản, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y chăn nuôi và thuốc thú y thủy sản; vật tư thiết bị phụ tùng máy móc nông nghiệp và thủy sản, thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, lương thực thực phẩm; giống cây trồng, chất kích thích cây trồng và vật nuôi. Mua bán vật liệu xây dựng, sắt thép, xi-măng, hạt nhựa. Sản xuất, chế biến phân bón tổng hợp, phân vi sinh, vi lượng, phân đặc chủng, bao bì PP...

Mã mới SBD

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 131/2016/GCNCP-VSD ngày 31-10-2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Trụ sở chính: Lô U12B – 16A đường số 22, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 84.879.070.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Mã chứng khoán: SBD

Mã ISIN: VN000000SBD8

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 8.487.907 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 84.879.070.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1-11-2016, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty cổ phần Sao Bắc Đẩu: Tư vấn, thiết kế, cung cấp và triển khai dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông; Cung cấp các dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông; Cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây; Cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông cho các tòa nhà, khu dân cư và đô thị mới.

Mã mới CTF

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 132/2016/GCNCP-VSD ngày 31-10-2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần City Auto, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần City Auto

Trụ sở chính: Số 218 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần City Auto

Mã chứng khoán: CTF

Mã ISIN: VN000000CTF9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 18.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 180.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1-11-2016, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Mã mới: BVBS16373

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 102/2016/GCNTP-VSD ngày 1-11-2016 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Khu CC5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 1-11-2016.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội

Mã chứng khoán: BVBS16373

Mã ISIN: VNBVBS163734

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: TPCPBL

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 100.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 2-11-2016, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã mới BVBS16411

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 103/2016/GCNTP-VSD ngày 1-11-2016 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Khu CC5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 1-11-2016.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội

Mã chứng khoán: BVBS16411

Mã ISIN: VNBVBS164112

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: TPCPBL

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 100.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 2-11-2016, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

NHCSXH được thực hiện các nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn uỷ thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội.

NHCSXH là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh.

Mã mới BVDB16056

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 100/2016/GCNTP-VSD ngày 31-10-2016 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: 25A - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 31-10-2016.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Mã chứng khoán: BVDB16056

Mã ISIN: VNBVDB160562

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: TPCPBL

Số lượng chứng khoán đăng ký: 7.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 700.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1-11-2016, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã mới: BVDB16109

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 101/2016/GCNTP-VSD ngày 31-10-2016 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: 25A-Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 31-10-2016.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Mã chứng khoán: BVDB16109

Mã ISIN: VNBVDB161099

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: TPCPBL

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.290.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 529.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1-11-2016, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) được thành lập trên cơ sở Quỹ Hỗ trợ Phát triển theo quyết định 108/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19-5-2006.

Là một đơn vị cho vay chính sách phi lợi nhuận, với số vốn điều lệ lên tới 10 nghìn tỷ đồng. Cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, VDB có mục tiêu đóng góp vào quá trình xóa đói giảm nghèo thông qua các khoản vay cho các công trình xây dựng thủy lợi và giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các làng nghề, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội cho các vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ xuất khẩu.

So với các ngân hàng thương mại khác, Ngân hàng Phát triển có sự khác biệt là tổ chức tài chính thuộc sở hữu 100% của Chính phủ, không nhận tiền gửi từ dân cư. Do hoạt động của ngân hàng không vì mục đích lợi nhuận nên được hưởng một số ưu đãi đặc biệt như không phải dự trữ bắt buộc, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn chịu sự điều tiết của Luật các tổ chức tín dụng, do vậy vẫn phải chấp hành các quy định trong việc thực hiện chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng, và quản lý ngoại hối của Ngân hàng nhà nước.

Hoạt động của VDB bao gồm: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác; Tham gia thị trường liên ngân hàng; tổ chức thanh toán nội bộ; cung cấp các dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngoại hối và các dịch vụ ngân hàng khác cho khách hàng; thực hiện hoạt động ngoại hối; tham gia hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

HÀ THÀNH