Cấp mới ba mã trái phiếu

Thứ Sáu, 26-07-2019, 16:56
Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy được cấp mã trái phiếu TCH41905.

NDĐT - Ngày 26-7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đơn vị đã cấp mã trái phiếu cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy và Kho bạc Nhà nước.

Mã mới TCH41905

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 23/2019/GCNTP-VSD ngày 25-7-2019 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy

Trụ sở chính: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 25-7-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi CTCP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy

Mã chứng khoán: TCH41905

Mã ISIN: VN0TCH419052

Mệnh giá: 1.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 598.808 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 598.808.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 26-7-2019, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Khởi đầu là một công ty chuyên về sản xuất lắp ráp và phân phối xe đạp, Hoàng Huy dần chuyển sang các lĩnh vực kinh doanh xe máy (năm 2000), ô-tô (từ năm 2005), xe tải (từ năm 2008) và bất động sản (năm 2010).

Năm 2016, Hoàng Huy tái cấu trúc theo mô hình Tập đoàn trong đó Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy giữ vai trò là công ty mẹ cùng các thành viên và công ty liên kết.

Ngày 5-10-2016, Hoàng Huy chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán TCH.

Mã mới TD1929179

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 25/2019/GCNTP-VSD ngày 25-7-2019và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 25-7-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 107/2019

Mã chứng khoán: TD1929179

Mã ISIN: VNTD19291796

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 30.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 3.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 25-7-2019, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã mới TD1934191

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 24/2019/GCNTP-VSD ngày 25-7-2019 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 25-7-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 108/2019

Mã chứng khoán: TD1934191

Mã ISIN: VNTD19341914

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 29.500.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 2.950.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 25-7-2019, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý; quản lý ngân quỹ; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, được mở tài khoản tại ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại TP Hà Nội.

HÀ THÀNH