Cấp mã SJG cho Tổng Công ty Sông Đà

Thứ Ba, 14-05-2019, 18:41

NDĐT - Ngày 14-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã SJG cho Tổng Công ty Sông Đà - CTCP.

Cụ thể, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 20/2019/GCNCP-VSD ngày 13-5-2019 cho Tổng Công ty Sông Đà - CTCP như sau:

Tổ chức đăng ký: Tổng Công ty Sông Đà - CTCP

Tên tiếng Anh: Song Da Corporation - JSC

Tên viết tắt: SÔNG ĐÀ

Trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Vốn điều lệ: 4.495.371.120.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Sông Đà - CTCP

Mã chứng khoán: SJG

Mã ISIN: VN000000SJG4

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 449.537.112 cổ phiếu (Bốn trăm bốn mươi chín triệu năm trăm ba mươi bảy nghìn một trăm mười hai cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 669.300 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 448.867.812 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 4.495.371.120.000 đồng (Bốn nghìn bốn trăm chín mươi lăm tỷ ba trăm bảy mươi mốt triệu một trăm hai mươi nghìn đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 6.693.000.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 4.488.678.120.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu SJG phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 15-5-2019.

HÀ THÀNH