Cấp mã giao dịch chứng khoán cho các công ty cổ phần

Thứ Năm, 25-10-2018, 17:00

NDĐT - Ngày 25-10, Công ty cổ phần May Sông Hồng, Vàng Lào Cai và Ngân hàng Chính sách Xã hội, đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã giao dịch chứng khoán.

Mã mới MSH

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 88/2018/GCNCP/VSD ngày 24-10-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần May Sông Hồng, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần May Sông Hồng

Trụ sở chính: Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, TP Nam Định, Nam Định

Vốn điều lệ: 476.280.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần May Sông Hồng

Mã chứng khoán: MSH

Mã ISIN: VN000000MSH6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 47.628.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 476.280.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 25-10-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần May Sông Hồng là một trong những nhà máy sản xuất hàng may mặc và chăn ga gối đệm lớn hàng đầu Việt Nam.

Với hơn 20 xưởng sản xuất được xây dựng và quản lý tập trung trong phạm vi tỉnh Nam Định, công ty có nguồn nhân lực được đào tạo chất lượng. Hiện công ty đã và đang trở thành đối tác tin cậy của rất nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng trên toàn thế giới.

* Công ty cổ phần May Sông Hồng đăng ký niêm yết cổ phiếu MSH trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc giao dịch cổ phiếu MSH được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Mã mới GLC

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 90/2018/GCNCP/VSD ngày 24-10-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Vàng Lào Cai, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vàng Lào Cai

Trụ sở chính: Bản 3, Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Vốn điều lệ: 105.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vàng Lào Cai

Mã chứng khoán: GLC

Mã ISIN: VN000000GLC4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 10.500.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 105.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 25-10-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Vàng Lào Cai đăng ký giao dịch cổ phiếu GLC tại thị trường UPCOM trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu GLC được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã trái phiếu BVBS18231

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 52/2018/GCNTP/VSD ngày 23-10-2018 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Số 169 phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 23-10-2018.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 22-2018

Mã chứng khoán: BVBS18231

Mã ISIN: VNBVBS182312

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.400.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 240.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 24-10-2018, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

HÀ THÀNH