Cấp mã chứng khoán cho Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

Thứ Sáu, 04-11-2016, 07:57

NDĐT - Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, ngày 3-11 đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã HTW.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 137/2016/GCNCP-VSD ngày 3-11-2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

Trụ sở chính: Số 1, đường Nguyễn Hoành Từ, khối 3, phường Đại Nải, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Vốn điều lệ: 204.008.930.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

Mã chứng khoán: HTW

Mã ISIN: VN000000HTW3

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 20.400.893 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 204.008.930.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 4-11-2016, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Hệ thống cấp nước của tỉnh Hà Tĩnh được hình thành từ năm 1990. Ngày đầu thành lập, Công ty có tên gọi Nhà máy nước thị xã Hà Tĩnh với công suất 5.000 m3/ngày, và đó chính là tiền thân của Công ty cổ phần Cấp Nước Hà Tĩnh (HAWASU) ngày nay.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, công ty không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và năng lực sản xuất. Hiện nay, HAWASU đang quản lý chín nhà máy sản xuất nước lớn nhỏ với tổng công suất gần 60.000 m3/ngày cung cấp cho hơn 50.000 khách hàng.

H.T