Cấp mã chứng khoán cho Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ

Thứ Sáu, 03-08-2018, 17:27

NDĐT - Ngày 3-8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã chứng khoán CRE cho Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.

Cụ thể: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 64/2018/GCNCP-VSD ngày 3-8-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

Trụ sở chính: Số 82 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 6263 6688

Fax: 024 3775 4599

Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

Mã chứng khoán: CRE

Mã ISIN: VN000000CRE6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 50.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 6-8-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ đăng ký niêm yết cổ phiếu CRE tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu CRE được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực hoạt động của công ty: Niêm yết và quảng cáo bất động sản , tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản, đào tạo chuyên ngành bất động sản, định giá tài sản, giá trị doanh nghiệp và bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, quản lý đầu tư và khai thác bất động sản.

H.T