432 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

Thứ Năm, 06-06-2019, 08:03

NDĐT - Ngày 6-6, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 5 VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 432 nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể: Trong tháng 5-2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 432 nhà đầu tư nước ngoài (53 tổ chức và 379 cá nhân).

VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 50 nhà đầu tư nước ngoài (20 tổ chức và 30 cá nhân). Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho hai nhà đầu tư cá nhân nước ngoài.

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 30.679 mã (4.294 tổ chức và 26.385 cá nhân).

Ngoài ra, trong tháng 5-2019, không phát sinh trường hợp sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán để hỗ trợ thành viên mất khả năng thanh toán.

H.T