292 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch trong tháng 9

Thứ Hai, 07-10-2019, 17:26

NDĐT - Ngày 7-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 9, VSD đã cấp thêm 292 mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, trong tháng 9-2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 292 nhà đầu tư nước ngoài (51 tổ chức và 241 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 39 nhà đầu tư nước ngoài (13 tổ chức và 26 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho năm nhà đầu tư nước ngoài (ba tổ chức và hai cá nhân).

Như vậy, trong quý III-2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 1.080 nhà đầu tư nước ngoài (132 tổ chức và 948 cá nhân). Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 15 nhà đầu tư nước ngoài (tám tổ chức và bảy cá nhân).

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 32.098 mã (4.441 tổ chức và 27.657 cá nhân).

HÀ THÀNH