VSD dự Hội nghị Hiệp hội các cơ quan cấp mã quốc gia tại Frankfurt

Thứ Năm, 20-06-2019, 22:35
Hội nghị năm nay có 89 đại biểu đến từ 61 tổ chức thành viên, đối tác và khách mời của Hiệp hội ANNA.

NDĐT - Vừa qua, đoàn đại biểu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) do bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Tổng Giám đốc dẫn đầu đã tham dự Hội nghị toàn thể thường niên của Hiệp hội các cơ quan cấp mã quốc gia (ANNA) tổ chức tại Frankfurt, Đức.

Tham dự Hội nghị năm nay có 89 đại biểu đến từ 61 tổ chức thành viên, đối tác và khách mời của Hiệp hội ANNA.

Hội nghị đã tập trung thảo luận theo những nội dung chính: Báo cáo của Chủ tịch Hiệp hội; Báo cáo Tài chính 2018; Tương lai của Ban dịch vụ kỹ thuật ANNA; Cập nhật thông tin về hoạt động của các công ty con trực thuộc ANNA; Các vấn đề về chất lượng dữ liệu, nghĩa vụ của thành viên; Biểu quyết chấp thuận tư cách thành viên chính thức cho hai tổ chức và đối tác cho một tổ chức; bầu cử hai thành viên Ban Điều hành; Đánh giá về việc thực hiện các chuẩn ISO; Báo cáo của các nhóm công tác.

Tại Hội nghị, đoàn công tác của VSD đã tham gia các hoạt động thường niên của Hiệp hội như bỏ phiếu thông qua báo cáo tài chính năm 2018, bỏ phiếu bầu các vị trí trong Ban điều hành, tham gia thảo luận nhóm... Ngoài ra, đoàn cũng thảo luận với các thành viên trong Hiệp hội về tương lai của Ban dịch vụ kỹ thuật ANNA; hoạt động của Ban điều hành; hoạt động cấp mã ISIN, CFI, FISN.

H.T