Thao túng cổ phiếu, một cá nhân bị phạt 550 triệu đồng

Thứ Sáu, 20-03-2020, 15:08
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 20-3, cho biết, một nhà đầu tư cá nhân đã bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền lên tới 550 triệu đồng, do đã sử dụng nhiều tài khoản giả, gây cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu.

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), UBCKNN ban hành Quyết định số 203/QĐ-XPVPHC ngày 18/03/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hoàng Thị Thủy (địa chỉ tại Xuân Phú, Phúc Thọ, Hà Nội), số tiền 550 triệu đồng, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23-9-2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1-11-2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Bà Hoàng Thị Thủy đã sử dụng 23 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông Số 3 (mã cổ phiếu: DS3).

Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của bà Hoàng Thị Thủy.

M.K