Ngày 9 và 10-11, UPCoM đón gần 3,3 triệu cổ phiếu hai CTCP đường sắt

Thứ Bảy, 05-11-2016, 05:32
(Ảnh minh họa)

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, sẽ chính thức đưa gần 1,8 triệu cổ phiếu của CTCP Đường sắt Quảng Bình (MCK: QBR) và gần 1,5 triệu cổ phiếu của CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh (MCK: NTR) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, lần lượt các ngày 9-11 và 10-11 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10 nghìn đồng/cổ phiếu.

Theo đó CTCP Đường sắt Quảng Bình, mã chứng khoán: QBR, đăng ký giao dịch 1.760.500 cổ phiếu phổ thông (Một triệu bảy trăm sáu mươi nghìn năm trăm cổ phiếu), có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 17.605.000.000 đồng (Mười bảy tỷ sáu trăm linh năm đồng).

Cổ phiếu QBR chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ tư, ngày 9-11-2016.

Gía tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Đường sắt Quảng Bình có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

* CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh, mã chứng khoán: NTR, đăng ký giao dịch 1.492.000 cổ phiếu phổ thông (Một triệu bốn trăm chín mươi hai nghìn cổ phiếu), có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 14.920.000.000 đồng (Mười bốn tỷ chín trăm hai mươi triệu đồng).

Cổ phiếu NTR chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ năm, ngày 10-11-2016.

Gía tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

LÊ MINH