IPO Cà-phê Thuận An, lượng đặt mua gấp sáu lần lượng chào bán

Thứ Bảy, 27-04-2019, 08:28
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tại phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) của Công ty TNHH MTV Cà-phê Thuận An, ngày 26-4, hơn 1,3 triệu cổ phần đã được các nhà đầu tư mua hết (lượng đặt mua gấp sáu lần lượng chào bán), với giá đấu thành công bình quân 57.451 đồng/cổ phần, thu về hơn 77 tỷ đồng.

Theo đó, tại phiên đấu giá, Công ty TNHH MTV Cà-phê Thuận An đưa ra đấu giá: 1.343.505 cổ phần, có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần, giá khởi điểm: 25.600 đồng/cổ phần.

Tham gia phiên đấu giá, có tổng số 20 nhà đầu tư (NĐT) đăng ký, gồm 1 tổ chức và 19 cá nhân. Tổng khối lượng cổ phần các NĐT đăng ký mua: 7.985.010 cổ phần (gấp hơn sáu lần lượng chào bán); Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 20 phiếu; Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 7.985.010 cổ phần; Khối lượng đặt cao nhất: 1.343.505 cổ phần; Khối lượng đặt thấp nhất: 70.000 cổ phần; Giá đặt mua cao nhất: 60.000 đồng/cổ phần; Giá đặt mua thấp nhất: 25.600 đồng/cổ phần; Giá đấu thành công cao nhất: 60.000 đồng/cổ phần; Giá đấu thành công thấp nhất: 52.100 đồng/cổ phần.

Kết quả, có 4 NĐT cá nhân trúng giá, với giá đấu thành công bình quân: 57.451 đồng/cổ phần. Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.343.505 cổ phần (Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần).

Tổng giá trị cổ phần bán được: 77.185.610.500 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 2-5-2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 11-5-2019.

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 3-5-2019 đến ngày 7-5-2019.

* Cùng ngày 26-4, Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên chào bán đấu giá (IPO) 6.964.471 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần, giá khởi điểm: 18.777 đồng/cổ phần.

Tham gia phiên đấu giá, có tổng số 11 NĐT đăng ký, đều là NĐT cá nhân. Tổng khối lượng cổ phần các NĐT đăng ký mua: 31.800 cổ phần; Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 11 phiếu; Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 31.800 cổ phần; Khối lượng đặt cao nhất: 10.400 cổ phần; Khối lượng đặt thấp nhất: 600 cổ phần; Giá đặt mua cao nhất: 18.777 đồng/cổ phần; Giá đặt mua thấp nhất: 18.777 đồng/cổ phần; Giá đấu thành công cao nhất: 18.777 đồng/cổ phần; Giá đấu thành công thấp nhất: 18.777 đồng/cổ phần.

Kết quả, cả 11 NĐT cá nhân đều trúng giá, với giá đấu thành công bình quân: 18.777 đồng/cổ phần; Tổng số lượng cổ phần bán được: 31.800 cổ phần (Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần).

Tổng giá trị cổ phần bán được: 597.108.600 đồng.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 2-5-2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 11-5-2019.

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 3-5-2019 đến ngày 7-5-2019.

M.K