Hai nhà đầu tư bị phạt hành chính gần 150 triệu đồng

Chủ Nhật, 09-02-2020, 15:37
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính hai nhà đầu tư cá nhân, với tổng số tiền phạt gần 150 triệu đồng, do các vi phạm: giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký; không báo cáo về việc dự kiến giao dịch; không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết...

Theo đó, ngày 4-2, UBCKNN ban hành Quyết định số 78/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính ông Kim Ngọc Nhân (địa chỉ: 60A khu đấu giá quyền sử dụng đất, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tổng số tiền 67,5 triệu đồng, do giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký và không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ông Kim Ngọc Nhân, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần CMVIETNAM (MCK: CMS) đã đăng ký mua 567.520 cổ phiếu CMS từ ngày 20-9-2019 đến ngày 18-10-2019; tuy nhiên, ông Nhân đã thực hiện giao dịch mua 676.000 cổ phiếu CMS và bán 108.480 cổ phiếu CMS trong khoảng thời gian từ ngày 23-9-2019 đến ngày 24-9-2019.

Như vậy, ông Nhân đã thực hiện giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký (mua vượt 108.480 cổ phiếu CMS so khối lượng đã đăng ký) và không báo cáo UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội về việc dự kiến giao dịch bán 108.480 cổ phiếu CMS.

* Trước đó, ngày 31-1, UBCKNN ban hành Quyết định số 76/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính ông Đặng Hoàng Tuấn (địa chỉ: 317c/9 đường 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), cụ thể:

Phạt tiền 50 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng (ông Đặng Hoàng Tuấn đã thực hiện giao dịch mua 150.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (MCK: DST) vào ngày 13-5-2019, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu từ 1.517.400 cổ phiếu DST lên 1.667.400 cổ phiếu DST (tương ứng tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch lớn hơn 5% khối lượng lưu hành), trở thành cổ đông lớn của DST nhưng không báo cáo khi trở thành cổ đông lớn);

Phạt tiền 30 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Từ ngày 24-5-2019 đến 5-7-2019, ông Đặng Hoàng Tuấn mua tổng cộng 738.000 cổ phiếu DST dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch liên tục vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của DST (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%, 7% và 8%) nhưng không báo cáo khi tỷ lệ sở hữu thay đổi vượt ngưỡng 1%).

M.K