CTCP Nam Vang và TCT xây dựng Bạch Đằng bị phạt gần 500 triệu đồng

Thứ Bảy, 22-06-2019, 09:25
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 21-6, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Nam Vang, số tiền 435 triệu đồng. Cùng với đó, UBCKNN cũng xử phạt 60 triệu đồng đối với TCT xây dựng Bạch Đằng-CTCP vì công bố thông tin không đúng quy định pháp luật. Tổng số tiền phạt hai công ty lên tới 495 triệu đồng.

Theo đó, ngày 21-6, UBCKNN ban hành Quyết định số 472/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với CTCP Nam Vang (địa chỉ: Số 38 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), cụ thể:

- Phạt tiền 85 triệu đồng do công ty không báo cáo theo quy định pháp luật.

CTCP Nam Vang không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019; Tài liệu họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019.

- Phạt tiền 350 triệu đồng do công ty không đăng ký giao dịch chứng khoán.

* Trước đó, ngày 20-6, Chánh Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 169/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với TCT xây dựng Bạch Đằng-CTCP (địa chỉ: số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp Hải Phòng), số tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

TCT xây dựng Bạch Đằng-CTCP công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Báo cáo thường niên năm 2017; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2018; việc bổ nhiệm mới, bãi nhiệm người nội bộ (miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Khải kể từ ngày 1-10-2018; bổ nhiệm ông Nguyễn Tự Huy giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 1-10-2018; miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Trọng Khải kể từ ngày 1-10-2018; bổ nhiệm ông Nguyễn Văn An giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 1-10-2018; miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Thanh Tùng kể từ ngày 1-3-2019).

THIÊN HƯƠNG