98 công ty không được giao dịch ký quỹ quý 2 năm nay

Thứ Sáu, 03-04-2020, 12:23
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo danh sách 98 công ty không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 2/2020, cụ thể:

STT

MCK

Tên Công ty

Ngày thông báo

Lý do

1

ACM

CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

03/04/2020

'- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;

2

AMC

CTCP Khoáng sản Á Châu

03/04/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

3

API

CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

03/04/2020

'- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
'- Tổ chức phát hành có BCTC BNSX năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
-LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm

4

APP

CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ

03/04/2020


-'Tổ chức phát hành có BCTC Bán niên soát xét năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
-LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm

5

APS

CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
-Tổ chức phát hành có BCTC Bán niên 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

6

ATS

CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco

03/04/2020


- CK bị cảnh báo

7

BCF

CTCP Thực phẩm Bích Chi

03/04/2020

thời gian niêm yết dưới 6 tháng

8

BII

CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư

03/04/2020

LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm

9

BKC

CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn

03/04/2020

-Tổ chức phát hành có BCTC Bán niên 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

10

BLF

CTCP Thủy sản Bạc Liêu

03/04/2020

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

11

C92

CTCP Xây dựng và đầu tư 492

03/04/2020

- LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm
- Tổ chức phát hành có BCTC Bán niên soát xét 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

12

CKV

CTCP COKYVINA

03/04/2020

Tổ chức phát hành có BCTC KT 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

13

CMS

CTCP Xây dựng và nhân lực Việt Nam

03/04/2020

Tổ chức phát hành có BCTC KT 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

14

CT6

CTCP Công trình 6

03/04/2020

Chứng khoán thuộc diện bị hủy niêm yết

15

CTC

CTCP Gia Lai CTC

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- BCTC bán niên soát xét năm 2019 có ý kiến không phải là chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

16

CTP

CTCP Cà phê Thương Phú

03/04/2020

LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm

17

DC2

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2

03/04/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;

18

DIH

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An

03/04/2020

LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm

19

DNY

CTCP Thép Dana-Ý

03/04/2020

-CK thuộc diện bị kiểm soát

20

DPS

CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

21

DST

CTCP Đầu tư Sao Thăng Long

03/04/2020

CK bị cảnh báo;

22

DZM

CTCP Chế tạo máy Dzĩ An

03/04/2020

-CK thuộc diện bị kiểm soát

23

EBA

CTCP Điện Bắc Nà

03/04/2020

thời gian niêm yết dưới 6 tháng

24

FDT

CTCP Fiditour

03/04/2020

-CK thuộc diện bị kiểm soát
-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét năm 2019 quá 05 ngày làm việc.

25

FID

CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

03/04/2020

- BCTC bán niên soát xét năm 2019 có ý kiến không phải là chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán
-LNST 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm

26

HGM

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

03/04/2020

Tổ chức phát hành có BCTC KT 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

27

HKB

CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc

03/04/2020

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát
Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần
Chậm cồng bố thông tin BCTC bán niên soát xét năm 2019 quá 05 ngày làm việc

28

HKT

CTCP Đầu tư Ego Việt Nam

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
-LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm

29

HLY

CTCP Viglacera Hạ Long I

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

30

HNM

CTCP Sữa Hà Nội

03/04/2020

- CK bị tạm ngừng giao dịch
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.
''-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên 2019 soát xét quá 05 ngày làm việc.

31

HPM

CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

03/04/2020

'- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

32

HUT

CTCP Tasco

03/04/2020

LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm

33

IDC

Tổng Công ty IDICO - CTCP

03/04/2020

thời gian niêm yết dưới 6 tháng

34

IDJ

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

03/04/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

35

IVS

CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

03/04/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

36

KKC

CTCP Kim khí KKC

03/04/2020

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

37

KSD

CTCP Đầu tư DNA

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
- Tổ chức phát hành có BCTC KT 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

38

KSK

CTCP Khoáng sản luyện kim màu

03/04/2020

Chứng khoán thuộc diện bị tạm ngừng giao dịch
Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên 2019 đã soát xét quá 05 ngày làm việc

39

KSQ

CTCP Đầu tư KSQ

03/04/2020

Chứng khoán bị cảnh báo

40

KTT

CTCP Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

03/04/2020

- LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm
- Tổ chức phát hành có BCTC Bán niên soát xét 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

41

L43

CTCP Lilama 45.3

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

42

L61

CTCP Lilama 69-1

03/04/2020

Tổ chức phát hành có BCTC Bán niên soát xét 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

43

LCS

CTCP Licogi 166

03/04/2020


-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

44

LM7

CTCP Lilama 7

03/04/2020

'- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;

45

LO5

CTCP Lilama 5

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

46

MEC

CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

03/04/2020

- Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

47

MED

CTCP Dược Trung ương Mediplantex

03/04/2020

thời gian niêm yết dưới 6 tháng

48

MIM

CTCP Khoáng sản và cơ khí

03/04/2020

LNST và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm

49

MSC

CTCP Dịch vụ Phú Nhuận

03/04/2020

Chứng khoán bị kiểm soát

50

NHP

CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

03/04/2020

- Chứng khoán bị kiểm soát
''-Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

51

OCH

CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

52

PCG

CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

53

PDC

CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông

03/04/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

54

PGT

CTCP PGT Holdings

03/04/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

55

PHP

CTCP Cảng Hải Phòng

03/04/2020

Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

56

PPE

CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét có kết luận ngoại trừ của tổ chức kiểm toán

57

PSI

CTCP Chứng khoán Dầu khí

03/04/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

58

PV2

CTCP Đầu tư PV2

03/04/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

59

PVB

CTCP Bọc ống dầu khí Việt nam

03/04/2020


''- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

60

PVE

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP

03/04/2020

-Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch
'-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC Bán niên soát xét 2019 quá 05 ngày làm việc

61

PVL

CTCP Đầu tư Nhà đất Việt

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC KT 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

62

PVX

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên năm 2019 từ chối đưa ra ý kiến
'

63

QNC

CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

64

S74

CTCP Sông Đà 7.04

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
'Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

65

SCL

CTCP Sông Đà Cao Cường

03/04/2020

Chứng khoán thuộc diện bị hủy NY

66

SDA

CTCP SIMCO Sông Đà

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
'Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

67

SEB

CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Trung

03/04/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

68

SJC

CTCP Sông Đà 1.01

03/04/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

69

SMT

CTCP Sametel

03/04/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

70

SPI

CTCP SPI

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
- Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

71

SPP

CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn

03/04/2020

Chứng khoán thuộc diện bị hủy niêm yết
'Tổ chức phát hành có BCTC Bán niên soát xét 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

72

SSM

CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM

03/04/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

73

STP

CTCP Công nghiệp thương mại Sông Đà

03/04/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

74

SVN

CTCP Tập đoàn VEXILLA Việt Nam

03/04/2020

- CK thuộc diện bị cảnh báo
'Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm

75

SZB

CTCP Sonadezi Long Bình

03/04/2020

thời gian niêm yết dưới 6 tháng

76

TFC

CTCP Trang

03/04/2020

LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm

77

TJC

CTCP Dịch vụ vận tải và thương mại

03/04/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

78

TKC

CTCP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ

03/04/2020

Tổ chức phát hành có BCTC Bán niên soát xét 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

79

TST

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

80

V12

Công ty cổ phần xây dựng số 12

03/04/2020

Tổ chức phát hành có BCTC KT năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

81

V21

CTCP Vinaconex 21

03/04/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
'

82

VAT

CTCP VT Vạn Xuân

03/04/2020

-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét năm 2019 quá 05 ngày làm việc.
- Chứng khoán vào diện bị kiểm soát

83

VC9

CTCP Xây dựng số 9

03/04/2020

LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm

84

VCR

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex

03/04/2020

- Trong diện bị hủy niêm yết

85

VE1

CTCP Xây dựng điện VNECO 1

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

86

VE8

CTCP Xây dựng Điện Vneco 8

03/04/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

87

VE9

CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9

03/04/2020

LNST và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm

88

VGP

CTCP Cảng rau quả

03/04/2020

- CK thuộc diện bị cảnh báo
- Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC Bán niên soát xét 2019 quá 05 ngày làm việc

89

VIE

CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC KT 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

90

VIF

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP

03/04/2020

thời gian niêm yết dưới 6 tháng

91

VIG

CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

03/04/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

92

VMI

CTCP Khoáng sản và Đầu tư VISACO

03/04/2020

Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch
'-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC Bán niên soát xét 2019 quá 05 ngày làm việc

93

VTC

CTCP Viễn thông VTC

03/04/2020

LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm

94

VTH

CTCP Dây cáp điện Việt Thái

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

95

VTL

CTCP Vang Thăng Long

03/04/2020

'- LNST và LNST CPP tại BNSX 2019 là số âm
-Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

96

VTS

CTCP Viglacera Từ Sơn

03/04/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

97

VXB

CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre

03/04/2020

LNST và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm

98

WSS

CTCP Chứng khoán phố Wall

03/04/2020

LNST và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm

M.K