67 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 13 đến 17-7

Chủ Nhật, 12-07-2020, 07:56
(Ảnh minh họa)

Trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 67 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 13 đến 17-7.

* Ngày 18-8, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 17-7 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 20-7.

* Ngày 5-8, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 30-7, CTCP Cảng Cát Lái (HOSE: CLL) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 28-7, CTCP Dược phẩm Hà Nội (UPCoM: DHN) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 28-7, CTCP Dược phẩm Hà Nội (UPCoM: DHN) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 10-8, CTCP Cấp nước Gia Định (HNX: GDW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 30-7, Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (UPCoM: HTG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 10-8, CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (HOSE: AGM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 10-8, CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 30-7, CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (HNX: MCF) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 680 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 30-7, CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam (UPCoM: VIN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 31-7, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 5.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 30-7, CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (UPCoM: NBT) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* Ngày 3-8, CTCP Thuốc Thú y Trung ương VETVACO (UPCoM: VXP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-7 và ngày ĐKCC là 20-7.

* CTCP Clever Group (UPCoM: ADG) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:416 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 416 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* CTCP Clever Group (UPCoM: ADG) Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:734 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 734 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 3-8, CTCP Quản lý Đường sông Số 3 (HNX: DS3) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 28-7, CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài (UPCoM: BHK) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 31-7, CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 3-8, CTCP Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCI) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 29-7, CTCP Thực phẩm Nông Sản xuất khẩu Sài Gòn (UPCoM: AGX) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 10-8, CTCP Dệt kim Hà Nội (UPCoM: HKC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 30-7, CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 24-7, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 28-7, CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 25-8, CTCP Viglacera Thăng Long (UPCoM: TLT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 31-7, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (UPCoM: PTH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 31-7, CTCP Khoáng sản Á Châu (HNX: AMC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 29-7, CTCP Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 31-7, CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (HOSE: SKG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 17-7.

* Ngày 29-7, CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai (UPCoM: NSS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.710 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 30-7, CTCP Đường sắt Nghĩa Bình (UPCoM: NBR) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.220 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 5-8, CTCP Bao bì Hoàng Thạch (UPCoM: BBH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-7 và ngày ĐKCC là 16-7.

* Ngày 29-7, CTCP Thiết bị Phụ Tùng Cơ Điện (UPCoM: EMG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 6-8, CTCP Môi trường Đô thị Sóc Sơn (UPCoM: SSU) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 150 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 3-8, CTCP Cấp thoát nước - Công trình Đô thị Hậu Giang (UPCoM: HGW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 178,3 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 30-7, CTCP Nước sạch Quảng Trị (UPCoM: NQT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 350 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 28-7, CTCP 28 Quảng Ngãi (UPCoM: AQN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 24-7, CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (UPCoM: SKH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.285 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 30-7, CTCP Harec Đầu tư và Thương mại (UPCoM: HRB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 25-8, CTCP Bến xe Hà Nội (UPCoM: HNB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 3-8, CTCP Nước sạch Bắc Giang (UPCoM: BGW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 199 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 31-7, CTCP Đông Á (UPCoM: DAP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 28-7, CTCP Thực phẩm Cholimex (UPCoM: CMF) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 5.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 29-7, CTCP Lưới thép Bình Tây (UPCoM: VDT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 27-7, CTCP Dược Trung ương Mediplantex (HNX: MED) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 24-7, CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE: ICT) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 30-7, CTCP Sametel (HNX: SMT) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 31-7, CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (HNX: INN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 30-7, CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 27-7, CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* CTCP Chứng khoán Trí Việt (HOSE: TVB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:73 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 73 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 31-7, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 4/2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 31-7, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 5-8, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (UPCoM: PPH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 31-7, CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 31-7, CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 1.00 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 31-7, CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 1.00 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 27-7, CTCP Hacisco (HOSE: HAS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-7 và ngày ĐKCC là 15-7.

* Ngày 27-7, CTCP Khoáng sản Bình Định (HOSE: BMC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 24-7, CTCP Dệt lưới Sài Gòn (HNX: SFN) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 24-7, CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 20-8, CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 30-7, CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (UPCoM: CDP) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 27-7, CTCP Công trình Giao thông Công chánh (UPCoM: CPW) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 104 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 27-7, CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (HNX: PMB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 29-7, CTCP Bến Bãi Vận tải Sài Gòn (UPCoM: TPS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 6-8, CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (UPCoM: MFS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 24-7, CTCP Quản lý và Xây dựng Công trình Giao thông 236 (UPCoM: C36) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 29-7, CTCP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

* Ngày 18-8, CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn (UPCoM: GTS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 580 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-7 và ngày ĐKCC là 14-7.

LÊ MINH