30 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 30-11 đến 4-12

Thứ Hai, 30-11-2020, 06:19
(Ảnh minh họa)

Trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 30-11 đến 4-12, có 30 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

* Ngày 22-12, CTCP Địa ốc Chợ Lớn (HNX: RCL) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 4-12 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 7-12.

* Ngày 16-12, CTCP Vicostone (HNX: VCS) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-12 và ngày ĐKCC là 4-12.

* Ngày 29-1-2021, CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 6.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-12 và ngày ĐKCC là 3-12.

* Ngày 18-12, CTCP FECON (HOSE: FCN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-12 và ngày ĐKCC là 7-12.

* Ngày 24-12, CTCP Xe điện Hà Nội (UPCoM: HNT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 240 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-12 và ngày ĐKCC là 4-12.

* Ngày 24-12, CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (UPCoM: T12) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-12 và ngày ĐKCC là 4-12.

* Ngày 25-12, CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (UPCoM: CE1) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-12 và ngày ĐKCC là 4-12.

* Ngày 15-12, CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (UPCoM: SEP) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-12 và ngày ĐKCC là 4-12.

* Ngày 29-1-2021, CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 6.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-12 và ngày ĐKCC là 4-12.

* CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 3-12 và ngày ĐKCC là 4-12.

* Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (HOSE: LPB) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 3-12 và ngày ĐKCC là 4-12.

* Ngày 14-12, CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-12 và ngày ĐKCC là 4-12.

* Ngày 30-12, CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-12 và ngày ĐKCC là 4-12.

* Ngày 29-1-2021, CTCP Dược phẩm Hà Tây (HNX: DHT) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-12 và ngày ĐKCC là 4-12.

* Ngày 25-12, CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk Lăk (UPCoM: DBM) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-12 và ngày ĐKCC là 1-12.

* Ngày 18-12, CTCP Sơn Á Đông (UPCoM: ADP) trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-12 và ngày ĐKCC là 3-12.

* Ngày 11-12, CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-12 và ngày ĐKCC là 3-12.

* Ngày 28-1-2021, CTCP Sơn Hải Phòng (UPCoM: HPP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-12 và ngày ĐKCC là 3-12.

* Ngày 15-12, CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-12 và ngày ĐKCC là 2-12.

* Ngày 22-12, CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO (UPCoM: LAI) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-12 và ngày ĐKCC là 2-12.

* CTCP Xây lắp Điện I (HOSE: PC1) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 1-12 và ngày ĐKCC là 2-12.

* Ngày 11-12, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HNX: HLD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 4.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-12 và ngày ĐKCC là 2-12.

* Ngày 25-12, CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (HOSE: ACC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-12 và ngày ĐKCC là 2-12.

* Ngày 25-12, CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-12 và ngày ĐKCC là 2-12.

* Ngày 31-3-2021, CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-12 và ngày ĐKCC là 2-12.

* Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 30-11 và ngày ĐKCC là 1-12.

* Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10.000:218 (người sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 218 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 30-11 và ngày ĐKCC là 1-12.

* Ngày 18-12, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-11 và ngày ĐKCC là 1-12.

* Ngày 11-12, CTCP Cấp nước Quảng Bình (UPCoM: NQB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 145 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-11 và ngày ĐKCC là 1-12.

* Ngày 11-12, CTCP Siam Brothers Việt Nam (HOSE: SBV) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-11 và ngày ĐKCC là 1-12.

THIÊN HƯƠNG