TIẾP ÐẠI SỨ

Thứ Tư, 22-01-2020, 03:14

Ngày 21-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng đã tiếp Ðại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến chào xã giao.